PEDAGOGISKA LEKSAKER

Pedagogiska leksaker är viktigt för att stimulera dina barn och deras utveckling. Med rätt typ av leksaker kan du styra dina barn till att lära sig sånt som du tycker de behöver öva på och lära sig. Kanske vill du köpa hem pedagogiska leksaker som lär dina barn färgerna, siffrorna eller som utvecklar deras intellektuella tänkande. Vi på Only Handmade vill tipsa om leksaker som utvecklar ditt barn men som även är unika och originella på olika vis. Hamnar du på det här sidan har du förmodligen redan bekantat dig med duplo, pussel, lego, klossar, magnetbokstäver, kritor med mera. Just därför har vi valt att lägga fokus på någonting helt annat och introducera unika kreativa leksaker som du kan använda i hemmet eller på förskolan.

Pedagogiska leksaker på förskolan eller i hemmet

Pedagogiska leksaker på en förskola gör just detta. De stimulerar barnen att lära sig sånt de behöver veta inför skolstarten. Kreativa leksaker är enligt Montessori mycket viktiga. Om du ger dina barn kreativa leksaker kommer de att utveckla sitt intellekt och sin motoriska förmåga mycket enklare och snabbare. Med kreativa leksaker ger du dina barn även möjligheten till lärande lek. Lekfullt lärande är det absolut viktigaste för att främja dina barns utveckling och få dem att vilja upptäcka saker. Det är något de dessutom kommer ha nytta av hela livet.

Pedagogiska leksaker enligt Montessori

När dina barn växer upp och utvecklas är det du som förälder som kontrollerar och i viss utsträckning styr deras utveckling. Visste du till exempel att barnen utvecklas i enlighet med den miljö som de växer upp i. Enligt Maria Montessori är det därför viktigt att barn får leka i en sådan miljö som stimulerar deras lärande och lek. Om barnen befinner sig i en stimulerande miljö som uppmuntrar till lärande kommer de frivilligt att vilja lära.

Dessa tankar har vidareutvecklats till montessori-metoden, något som används på bland annat Montessoriförskolor. Med pedagogiska leksaker enligt Montessori kan du som förälder ge dina barn rätt chans att leka och lära. Pedagogiska leksaker finns på förskola, skola och fritids över hela landet, så varför inte även i barnens hem. Vi på Only Handmade säljer även leksaker som är baserade på Pikler pedagogik.

Pedagogiska leksaker

Meningsfullt lärande med kreativa leksaker

Det finns en stor mängd kreativa leksaker att välja mellan. Många leksaker är just pedagogiska utan att du kanske ens har tänkt på det. Många barn leker med färgglada leksaker som lär dem färgerna och stapelbara leksaker som övar deras motorik.

När du köper hem leksaker till ditt barn är det bra att ha i åtanke att de ska vara just pedagogiska och kreativa. Uppmuntra barnens lärande lek redan från ung ålder för att främja deras fantasi och leklust. Pedagogiska leksaker på en förskola används varje dag. Du kan alltid fråga förskolelärarna om tips på vilka leksaker de rekommenderar för ditt barns ålder och utveckling.

Se till att köpa hem kreativa leksaker som främjar olika delar av barnens utveckling. Köp hem träleksaker, leksaker som man staplar, leksaker där man räknar, pussel för finmotorik och intellektuellt tänkande och varför inte en hjälpa till pall som engagerar ditt barn i vardagliga sysslor. En pedagogisk leksak som är riktigt populär är färgglada klossar i olika former som barnen sätter i rätt hål. Med denna typ av pedagogiska leksak får dina barn dessutom öva många av sina förmågor på en och samma gång.
Vilka typer av pedagogiska leksaker som dina barn behöver beror på hur gamla de är och på vilken utvecklingsnivå de befinner sig på. Du kan ofta märka på barnet när det är dags för nya, mer utmanande leksaker att ta plats i hemmet.

För vidare läsning rekommenderar vi:
Pedagogiska leksaker 1 år
Pedagogiska leksaker 2 år
Pedagogiska leksaker 3 år
Pedagogiska leksaker 5 år