Montessori

Här hittar du ett unikt och brett urval med Montessori-material och leksaker för båda hemmet och till förskolan. Montessoripedagogikens grundmaterial baserar på tanken om att uppmuntra inlärningen hos barn i en rolig och inspirerande miljö. Engagera ditt barn i vardagliga sysslor med hjälp av till exempel en hjälpa till pall. Eller låt barnet testa och pröva sina egna färdigheter med en mångsidig pikler triangel. Våra trägungor är designade utifrån Montessori-pedagogiken och bjuder på kreativa och utvecklande lekar. Alla dessa Montessori leksaker är tåliga och kan användas av flera barn samtidigt. Passar även perfekt i förskolan där barnen får träna samarbete, förbättra koordinationen, balans och kroppskontrollen.

Skapa den perfekta miljön med Montessori material

Om du vill använda Maria Montessoris pedagogik i hemmet, då ska du tänka på att skapa den perfekta miljön för lärande. Montessoripedagogiken bygger nämligen på tanken att barn med rätt miljö och leksaker vill lära sig. Genom att placera dina barn i en miljö med Montessori material som främjar inlärning kan du styra vad de lär sig.

Det finns många sätt som du kan främja barnens miljö i hemmet på. Du kan börja redan när barnen är små genom att köpa rätt sorts leksaker. Tänk på att köpa hem Montessori leksaker som stimulerar olika saker. Syn, lukt, känsel och balans är bra exempel på detta.

Montessori

Om du dessutom vill att ditt barn ska lära sig att delta i hemmets sysslor så fungerar det perfekt att använda Montessoripedagogiken. Många barn vill hjälpa till – men bara om det får ske på deras egna villkor. Därför är det bra att skapa förutsättningarna för att ditt barn ska kunna hjälpa till. När förutsättningarna finns kommer dina barn lära sig att hjälpa till utan tjat och tjafs.

Låt barnen lära sig med utvecklande leksaker 

Ett utmärkt hjälpmedel om du vill skapa en miljö där dina barn kan hjälpa till i hemmet är en hjälpa till pall. En sådan pall hjälper ditt barn att komma upp i rätt nivå för att kunna hjälpa dig med kökets alla sysslor.  Andra Montessori leksaker som kan användas för att främja inlärning i hemmet är en Montessori gunga eller en lekstuga inomhus. Med dessa Montessori leksaker får barnen lära sig att använda sin balans och att klättra. Dessutom får dina barn öva sina tekniska färdigheter, sin planeringsförmåga och mycket mer. Allt i en inspirerande miljö. Sist men inte minst är allt Montessori material som du hittar hos oss på Only Handmade noga framtaget med barnens bästa i åtanke och kommer få de engagerade i vardagen.